นโยบายทางธุุรกิจ


บริษัทมีนโยบายการคืนเงินและคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก ดังนี้

1.กรณีสั่งซื้อระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป ทางบริษัท จะคืนเงินให้ลูกค้า ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งยกเลิก ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากหลังชำระค่าบริการเรียบร้อย และทางบริษัทจะคืนเงินให้ 80% ของยอดเงินที่ได้ชำระ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อขอคืนเงินหรือแจ้งยกเลิก กับทางทีมงานได้ที่เมนูติดต่อเรา
2.ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังชำระค่าบริการเรียบร้อย เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์

การจัดทำเว็บไซต์

ไม่อนุญาตให้จัดทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนัน ลามก อนาจาร หรือที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ตาม พรบ.คอมผิวเตอร์ทุกประการ หากทีมงานตรวจพบระงับการใช้งานทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ราคาประหยัดที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้

สั่งทำเว็บไซต์ได้เลย

084-4821768 (30คู่สาย)
ติดต่อ